Dringende oproep

Vrijwilligers gezocht

 

Wij hebben reeds meerdere malen een beroep op u gedaan zich als kandidaat voor een bestuursfunctie aan te melden. Tot nu toe helaas zonder resultaat. Daarom komen wij nogmaals op deze kwestie terug, nu met een speciaal aan dit onderwerp gewijd artikel.

Wat is het probleem? Wij functioneren als bestuur met drie personen en dat is, gelet op de te verrichten werkzaamheden, beslist onvoldoende. Deze situatie blijkt zelfs uiterst kwetsbaar te zijn.
Als er iemand voor langere tijd ziek zou worden, blijven er onvermijdelijk werkzaamheden liggen en dat is bepaald niet bevorderlijk voor de continuïteit van de vereniging.

Wij hebben dringend behoefte aan een voorzitter en een 2de secretaris. Deze functies vraagt maximaal 2 uurtjes per week. Ook zoeken wij nog activiteitenbegeleiders/sters.
Nadere informatie over de taakinhoud van genoemde functies is te verkrijgen bij de 1e secretaris, Hannie Walet.

Wij doen een dringend beroep op u, nog eens serieus te overwegen zich voor een functie beschikbaar te stellen.

Paul van Vliet en Hannie Walet.

Belastingaangifte 2020

 

Klik hier voor meer informatie