Dringende oproep

Wij hebben reeds meerdere malen een beroep op u gedaan zich als kandidaat voor een bestuursfunctie aan te melden. Tot nu toe helaas zonder resultaat. Daarom komen wij nogmaals op deze kwestie terug, nu met een speciaal aan dit onderwerp gewijd artikel.

Wat is het probleem? Wij functioneren als bestuur met drie personen en dat is, gelet op de te verrichten werkzaamheden, beslist onvoldoende. Deze situatie blijkt zelfs uiterst kwetsbaar te zijn.
Als er iemand voor langere tijd ziek zou worden, blijven er onvermijdelijk werkzaamheden liggen en dat is bepaald niet bevorderlijk voor de continuïteit van de vereniging.

Wij hebben allereerst dringend behoefte aan een voorzitter, maar ook buiten het bestuur zijn er vacatures, bijvoorbeeld voor de redactie ter ondersteuning en/of waarneming van Lucie Wilmer en tenslotte zoeken wij nog activiteitenbegeleiders/sters.
Nadere informatie over de taakinhoud van genoemde functies is te verkrijgen bij de 1e secretaris, Hannie Walet.

Wij doen een dringend beroep op u, nog eens serieus te overwegen zich voor een functie beschikbaar te stellen.

Paul van Vliet en Hannie Walet.